ДОЗВІЛ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ – I ЧАСТИНА
1250 PLN

ПОЛЬСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО, ДОЗВІЛ НА ПЕРЕБУВАННЯ ДЛЯ ДОВГОТЕРМІНОВОГО РЕЗИДЕНТА ЄС

Ми пропонуємо комплексну допомогу в отриманні постійного місця проживання для іноземців які хочуть постійно проживати в Польщі.

Наша пропозиція адресована людям, які відповідають певним критеріям, таким як:

 • Отримання ПМП за польським походженням;
 • Отримання ПМП на підставі шлюбу з громадянином Польщі;
 • Отримання постійного місця проживання на підставі Карти Поляка;
 • Отримання карти довгострокового резидента ЄС.

Ми пропонуємо комплексні консультаційні послуги у провадженні процедури проживання, від початкової консультації для оцінки належної підстави для перебування до винесення рішення органом першої інстанції компетентного органу державного управління.

**Щоб клієнту було зручно користуватися послугою, всю процедуру було розділено на два етапи з можливістю оплати двома траншами.

Наші послуги включають:

 • Допомога в зборі необхідних документів та перевірка їх правильності для збільшення шансів на позитивний розгляд заявки.
 • Підтримка в правильному заповненні заяви на постійне проживання або статус довготермінового резидента ЄС, що має вирішальне значення для успіху всього процесу.
 • Допомога в оформленні заяви на отримання грошової допомоги власникам Карти поляка, які поселяються в Польщі.
 • Запис клієнта в чергу на подачу документів в офісі та надання персональної чи дистанційної допомоги в день подачі документів, щоб процес пройшов гладко та без зайвого стресу.
 • Представлення інтересів клієнта в після подячі заявки та отримання кореспонденції, що дозволяє швидко реагувати на будь-які запити чи сумніви з боку органів адміністації.
 • Вирішення проблем і сумнівів, які можуть виникнути під час процедури, в тому числі заповнення відсутніх документів.
 • Консультації з клієнтом на кожному етапі процедури, спрямовані на забезпечення повної прозорості процесу та розуміння клієнтом виконуваних дій.
Етап II починається після отримання підтвердження подання повної та правильної заявки на отримання дозволу на постійне проживання/резидента ЄС
Отримання ПМП за польським походженням

Доказ польського походження: Заявник повинен підтвердити польське походження принаймні одного з батьків або бабусі чи дідуся, а також його/її пов’язану культурну ідентичність. Це можна зробити за допомогою таких документів, як свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, історичні документи, що підтверджують громадянство.

Знання польської мови: заявник повинен продемонструвати знання польської мови, що підтверджується відповідним сертифікатом або інспектором під час співбесіди.

Стабільне фінансове становище: Заявник на постійне проживання повинен продемонструвати, що він або вона має достатні засоби на утримання себе та своєї сім’ї, якщо це можливо.

Отримання ПМЖ на підставі шлюбу з громадянином Польщі

Тривалість шлюбу: Щоб подати заяву на постійне проживання, шлюб з громадянином Польщі повинен тривати безперервно принаймні 3 роки до подачі заяви.

Перебування в Польщі: Заявник повинен перебувати в Польщі на підставі дійсного дозволу на тимчасове проживання принаймні 2 роки до подачі заяви на постійне проживання.

Отримання постійного місця проживання на підставі Карти Поляка

Наявність Карти Поляка: заявник повинен бути власником дійсної Карти Поляка, яка є доказом зв’язку з Польщею.

Декларація про поселення в Польщі: Особа, яка подає заяву на постійне проживання на підставі Карти Поляка, повинна подати заяву про намір оселитися в Польщі та діяти на благо польської культури та польської громади.

Дозвіл на проживання для довгострокового резидента ЄС

Безперервне проживання в Польщі: Щоб подати заяву на отримання дозволу, необхідно безперервно проживати в Польщі не менше 5 років безпосередньо перед подачею заяви.

Знання польської мови: для подачі заявки необхідне підтвердження знання польської мови на рівні В1. Це може бути сертифікат, виданий уповноваженими установами.

Дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС є, поряд з дозволами на тимчасове та постійне проживання, одним із основних способів легалізації вашого перебування в Польщі. Він надається (як і дозвіл на постійне проживання) без певного терміну дії, тобто дає можливість залишатися та працювати в Польщі (без необхідності отримання додаткового дозволу) протягом необмеженого періоду часу.

Маєте питання? Будь ласка, зв’яжіться з нами – ми сконтактуємося з вами якомога швидше.