ПРАВИЛА

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМОЮ
„Progres Services”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Онлайн-платформа Progres Services, що розташована за адресою: https://legalnodopolshi.com/, управляється компанією Progres Services Sp. z o.o., що знаходиться за адресою: ал. Грюнвальдська, 411, 80-309 Гданськ, NIP (номер платника податків): 5842797763,

2. Ці Правила визначають принципи придбання послуг на платформі, яка належить фірмі Progres Services, зокрема правила та порядок укладення договорів купівлі-продажу на відстані через платформу та порядок відмови Споживача від договору.

3. Щодо Послуг, які надаються в електронному вигляді, ці Правила є правилами, про які йдеться у ст. 9 закону «Про надання послуг в електронному вигляді» від 18 липня 2002 р. (повний текст у Віснику законів РП від 2020 р., ст. 344 зі змінами).

4. Правила поширюються на усіх Клієнтів платформи. Усі Клієнти зобов’язані ознайомитися з положеннями Правил перед придбанням послуги.

5. Кожен Клієнт зобов’язаний дотримуватися положень Правил. Продаж відбувається на підставі Правил в редакції, що діяла на момент розміщення замовлення.

6. Кожен Клієнт може у будь-який час ознайомитися з Правилами, натиснувши на гіперпосилання «Правила користування», що знаходиться на веб-сайті https: //легальнодопольщі.com/. Правила можна у будь-який час завантажити та роздрукувати.

7. Уся інформація, яка міститься на веб-сайті https://legalnodopolshi.com/, що стосується послуг (включаючи їх цін), не є комерційною пропозицією в розумінні ст. 66 Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 р. (повний текст у Віснику законів РП від 2019 р. поз. 1145, зі змінами), а запрошенням укласти договір відповідно до ст. 71 Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 р. (повний текст у Віснику законів РП від 2020 р. поз. 1740, зі змінами). Відправляючи Форму замовлення, Клієнт робить пропозицію придбати вказану Послугу за ціною та на умовах, зазначених в описі.


2. ВИЗНАЧЕННЯ


Правила користування
– набір правил, які впорядковують процес придбання Послуг Клієнтами.

Споживач – Споживачем вважаються наступні особи:

 • фізична особа, яка через платформу укладає цивільно-правовий договір, який безпосередньо не пов’язаний з її підприємницькою чи професійною діяльністю, — т. зв. «Споживач sensu stricto (у вузькому значенні)»,

та

 • фізична особа, яка укладає через платформу цивільно-правовий договір, який безпосередньо пов’язаний з її підприємницькою діяльністю, якщо зміст цього договору свідчить про те, що він не має для цієї особи професійного характеру, який випливає, зокрема, із предмета її господарської діяльності, вказаного нею в Центральному реєстрі та інформації про господарську діяльність — т. зв. «Підприємець з правами Споживача».

Для цілей цих Правил прийнято, що якщо неможливо розрізнити ці дві групи суб’єктів господарювання, Правила поширюються як на «Споживачів sensu stricto», так і на «Підприємців з правами Споживачів».

Клієнт – фізична особа (в т. ч. Споживач) з повною цивільною дієздатністю.

Форма замовлення – доступна на сайті онлайн-платформи форма, за допомогою якої Замовник може здійснити покупку, зокрема додавши Послуги у Кошик та визначивши деякі умови Договору купівлі-продажу, у т. ч. спосіб доставки та оплати.

Кошик елемент, у якому відображаються Послуги, вибрані Клієнтом, і в якому Клієнт може визначити та змінити дані Замовлення, включаючи кількість Послуг, які він купує.

Платформа – веб-сайт, що є власністю Продавця, доступний за адресою: https://legalnodopolshi.com/, через який Клієнт може придбати Послуги у Продавця.

Продавець – компанія Progres Services Sp. z o.o., що знаходиться за адресою: ал. Грюнвальдська, 411, 80-309 Гданськ, внесена до реєстру підприємців, який ведеться Районним судом у м. Гданськ, VII Господарським відділом, під номером KRS: 863576, NIP (номер податкової ідентифікації): 5842797763, REGON (статичний номер): 387220658; статутний капітал 5 000 PLN (польських злотих), яка, займаючись підприємницькою або професійною діяльністю, пропонує продаж послуг через свій веб-сайт.

Послуга – господарська діяльність невиробничого, консультаційного характеру, що здійснюється без одночасної фізичної присутності Продавця та Клієнта (на відстані),

Договір купівлі-продажу – договір купівлі-продажу Послуг, який укладається Клієнтом на відстані через платформу, як правило, користуючись Формою замовлення.


3. ПРИЙМАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


1. Щоб користуватись платформою, необхідно ознайомитись і погодитись з цими Правилами. Розміщуючи замовлення, Клієнт погоджується з положеннями Правил.

2. Замовлення приймаються від Клієнтів за допомогою Форми замовлення, доступній на веб-сайті: https://legalnodopolshi.com/ днів на тиждень, 24 години на добу.

3. Щоб замовити Послуги, Клієнт повинен вибрати Послуги, які його цікавлять, натиснути кнопку «ДОДАТИ В КОШИК», яка знаходиться поруч із описом Послуг, а потім, увійшовши в «КОШИК», який знаходиться на вкладці платформи, заповнити Форму замовлення, зокрема вибрати спосіб доставки та оплати або вибрати варіант оплати при отриманні, якщо він доступний для Послуги, а далі натиснути кнопку для підтвердження покупки.

4. Підприємці, які вважаються т. зв . «Підприємцями з правами Споживачів» (див. визначення «Споживач» у цих Правилах), під час розміщення замовлення на Послуги повинні вказати, що покупка не має для них професійного характеру.

5. Після розміщення замовлення Клієнт отримує підтвердження замовлення на адресу електронної пошти, яку він вказав у Формі замовлення.

6. Після отримання Клієнтом підтвердження прийняття пропозиції Продавець розпочинає процес виконання замовлення, але лише після зарахування оплати за замовлення на банківський рахунок платформи.

7. Замовлення виконуються в робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 17:00. Замовлення, які були розміщені в робочі дні після 17:00, у суботу, неділю або святкові дні, оброблятимуться на наступний робочий день.

8. Клієнт отримає повідомлення про прийняття замовлення до виконання, яке вважається заявою Продавця про прийняття пропозиції. Після того, як Клієнт її отримав, укладається Договір купівлі-продажу.

9. За бажанням Клієнта також надсилається рахунок-фактура.

10. Доступним засобом зв’язку між Клієнтом і платформою є: e-mail – contact@legalnodopolshi.com

11. Вказана в замовленні ціна є остаточною вартістю, яку Клієнт зобов’язаний сплатити. Це ціна з урахуванням ПДВ.

12. Продавець залишає за собою право змінювати ціни, які знаходяться на платформі, виставляти на продаж нові Послуги, проводити та припиняти рекламні акції або вносити до них зміни відповідно до чинного законодавства.

13. Якщо Споживач буде зобов’язаний сплатити вищу, ніж була погоджена, ціну, про яку йдеться в попередньому пункті, платформа негайно повідомить про це Споживача та пояснить причину різниці в ціні. Додаткові витрати накладаються на Споживача лише після отримання його однозначної згоди.

14. Якщо внаслідок форс-мажорних обставин, під якими розуміють, зокрема, стан пандемії, масові заворушення, надзвичайний стан, надання послуги буде неможливе з незалежних від сторін причин, Клієнт має право на повернення коштів у тій мірі, в якій послуга не була надана, згідно з правилами, наведеними в описі цієї послуги.

15. Якщо неможливість надання послуги виникла з вини Клієнта, йому повертається частина коштів згідно з правилами, наведеними в описі цієї послуги.


4. ОПЛАТА


1. У рамках платформи оплату можна здійснити банківським переказом через платформу PAYU.


5. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ


1. Відповідно до закону «Про права споживачів» від 30 травня 2014 р. (повний текст у Віснику законів РП від 2020 р. поз. 287, зі змінами), Споживач може відмовитися від договору купівлі-продажу Послуг без пояснення причин, подаючи відповідну письмову заяву, протягом чотирнадцяти (14) днів з дати отримання результатів Послуги. Щоб дотриматися цього строку, Споживач має надіслати заяву до його закінчення.

2. Споживач може відмовитися від договору, подавши Продавцю заяву про відмову від договору. Зразок заяви становить Додаток № 1 до цих Правил.

3. Заяву про відмову від договору необхідно надіслати на адресу: Progres Services al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk або на адресу електронної пошти: skargy@legalnodopolshi.com

4. Протягом чотирнадцяти (14) днів з дня отримання заяви про відмову від договору Продавець поверне Споживачеві кошти, з урахуванням, зокрема, ст. 35 і 38 закону від 30 травня 2014 року «Про права споживачів» (Вісник законів РП 2020 р. поз. 287).

5. Продавець поверне кошти, використовуючи той самий спосіб оплати, що і Споживач.


6. ПОЗАСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ


1. Якщо процедура розгляду претензії Споживача не приносить очікуваного результату, Споживач може скористатись , зокрема:

 • Медіацією, яка здійснюється відповідним за місцезнаходженням Воєводським торговим інспекторатом, до якого потрібно подати заяву про медіацію. Процедура, як правило, безкоштовна. Перелік інспекторатів доступний за адресою: https://www.uokik.gov.pl/
 • Допомогою відповідного за місцезнаходженням постійно діючого третейського суду з питань прав споживачів при Воєводському торговому інспектораті, до якого необхідно подати заяву про розгляд справи в третейському суді. Процедура, як правило, безкоштовна. Перелік судів доступний за адресою: https://www.uokik.gov.pl/
 • Безкоштовною допомогою міського або повітового речника з питань захисту прав споживачів.
 • Онлайн-платформою ODR, доступною за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Дія цього розділу під назвою «Позасудове врегулювання спорів» не поширюється на категорію Споживачів, описаних у цих Правилах як т. зв. «Підприємців з правами споживачів», яку введено в дію для договорів, укладених з 1 січня 2021. Отже, дія цього розділу для всіх договорів поширюється лише на осіб, що належать до т. зв. категорії «Споживачів sensu stricto».


7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


1. Розміщуючи замовлення, Клієнт дає згоду на обробку наданих ним персональних даних, з метою виконання та опрацювання замовлення Продавцем, який водночас є контролером персональних даних у розумінні ст. 7 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/WE (загального регламенту захисту даних), OJ L 119, 4.5.2016, стр. 1–88.

2. Контролером персональних даних, які надав Клієнт під час користування платформою, є Продавець. Продавець призначив інспектора із захисту персональних даних, до якого можна звернутись письмово на поштову адресу Продавця або на адресу електронної пошти iod@iodonline.pl або iod@grupaprogres.pl

3. Персональні дані, що знаходяться в базі даних Продавця, можуть передаватися пов’язаним з Продавцем організаціям у рамках холдингових залежностей. Ці організації вказано на сайті www.grupaprogres.pl

4. Відповідно до ст. 15 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/WE (загального регламенту захисту даних), OJ L 119, 4.5.2016, стр. 1–88, Клієнт має право на доступ до своїх персональних даних, може вимагати їх виправлення або усунення. Продавець забезпечує кожному Клієнту право на контроль за обробкою своїх персональних даних

 1. 1. Якщо Клієнт вважатиме, що обробка його персональних даних не відповідає вимогам законодавства, він має право подати скаргу до контролюючого органу, яким є Голова Управління із захисту персональних даних.
 2. 2. Дані Клієнта оброблятимуться для кількох різних цілей, а саме: для належного виконання договору, для цілей оподаткування, а також можуть оброблятися для пред’явлення вимог, якщо такі є, відповідно до цивільного законодавства.
 3. 3. Надання Клієнтом даних є добровільним, але необхідним для укладення та виконання договору.
 4. 4. Правовою основою обробки персональних даних Клієнта є ст. 6 п. 1 пп. (b) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46 / ЄС (загального регламенту захисту даних), (Офіційний вісник ЄС L. від 2016 р. № 119, стр. 1), далі за текстом — «RODO», (тобто обробка необхідна для виконання договору, стороною якою ви є, або для вчинення відповідних дій перед укладенням договору), ст. 6 п. 1 пп. «c» RODO і ст. 9 п. 2 пп. «f» RODO (тобто обробка необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правових вимог).
 5. 5. Одержувачами персональних даних Клієнта будуть організації, яким ми зобов’язані передавати дані відповідно до чинного законодавства, а також організації: які беруть участь у наданні наших послуг та продажу товарів; у яких ми купуємо товари або послуги, що пропонуємо на платформі; обслуговують наші ІТ-системи або надають нам ІТ-інструменти; субпідрядники, які нам допомагають, наприклад, надавати послуги, встановлювати та демонтувати обладнання, обслуговувати клієнтів, надають нам консультаційні, аудиторські, юридичні, податкові, бухгалтерські послуги, здійснюють поштову та кур’єрську діяльність, бюро економічної інформації.
 6. 6. Персональні дані Клієнта оброблятимуться Контролером протягом усього строку виконання договору, а також пізніше, тобто до закінчення строку позовної давності будь-яких вимог.
 7. 7. Надання персональних даних є добровільним, однак відсутність згоди на обробку персональних даних робить неможливим виконання замовлення Клієнта.
 8. 8. Детальна інформація про захист персональних даних та конфіденційність міститься у вкладці «Політика конфіденційності» на сайті платформи.


8. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Ці Правила визначають принципи укладення та виконання Договору купівлі-продажу Послуг, що знаходяться на сайті https://legalnodopolshi.com/.

2. Договір купівлі-продажу укладається між Клієнтом і Продавцем.

3. Правила доступні для всіх Клієнтів в електронному вигляді версії на сайті платформи.

4. Щоб користуватися Послугами Платформи, необхідно мати пристрої з доступом до Інтернету і веб-браузер для відображення веб-сайтів, а також вказати адресу електронної пошти для надсилання інформації, що стосується виконання замовлення.

5. При вирішенні питань, не врегульованих цими Правилами, застосовуються відповідні положення чинного законодавства.

6. Правила не виключають і не обмежують будь-які права Клієнта як Споживача, на які він має відповідно до чинного законодавства. У разі виникнення суперечностей між положеннями Правил та імперативними нормами законодавства щодо прав споживачів, ці норми мають переважну силу.

7. Якщо будь-яке положення цих Правил втрачає чинність або силу, це не впливає на чинність Правил в цілому. У цьому разі Сторони замінять Положення, які втратили чинність або силу, на інші, які найбільшою мірою відповідають поставленій господарській меті. Це також стосується будь-яких прогалин у Правилах.

 


Додаток 1: Форма відмови Споживача або Підприємця з правами Споживача від укладеного договору. завантажити