ZMIANA DECYZJI ZEZWOLENIE JEDNOLITE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ
1000 PLN

Zmiana decyzji zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę

Pracujesz w Polsce i zamierzasz zmienić pracodawcę ?

Dowiedz się co musisz zrobić aby móc legalnie pracować i przebywać w Polsce.

Cudzoziemiec, który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może wykonywać pracę na zasadach określonych tylko w tej decyzji. Jednak jak pokazuje praktyka w okresie 3 lat może się wiele zmienić w zakresie zatrudnienia. Od warunków pracy i płacy do nawet zmiany pracodawcy, niemal każda zmiana wymaga złożenia wniosku o zmianę decyzji, wyjątkiem jest np. zmiana wynagrodzenia lub podstawy świadczenia pracy kiedy to umowa cywilnoprawna przechodzi w umowę o pracę.


Co robimy?

Wspieramy obywateli różnych nacji podczas procesu zmiany decyzji. Nasi eksperci w imieniu cudzoziemca zajmują się przeprowadzaniem całej procedury. W szczególności:

  • prawidłowe wypełnienie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • sporządzenie listy koniecznych dokumentów do zmiany zezwolenia
  • kompletowanie wymaganych załączników oraz wsparcie w terminowym uzupełnianiu braków formalnych lub materialnych
  • konsultacja z cudzoziemcem na każdym etapie toczącego się postępowania.

Zmianie decyzji podlega jedynie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w przypadku innych rodzajów zezwoleń należy ponownie złożyć wniosek.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Złożenie wniosku nie wymaga ponownego osobistego stawiennictwa się w celu złożenia odcisków palców. Wniosek należy złożyć w terminie 15 dni od dnia wystąpienia przesłanki do zmiany decyzji pobytowej.

Masz pytania ? Odezwij się – skontaktujemy się z Tobą jak szybko to będzie możliwe.