KARTA POBYTU – ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY
1 500 PLN

Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy

Mieszkasz w Polsce i zamierzasz zostać na dłużej? Masz możliwość zrobić to bez opuszczenia kraju – czy wiesz w jaki sposób?

Zawnioskuj nawet w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę!

 

Co robimy?

 

Wspieramy obywateli różnych nacji w skutecznym uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt. Nasi eksperci w imieniu cudzoziemca zajmują się przeprowadzaniem całej procedury jego legalizacji pobytu w Polsce, w szczególności:

 

  • pomagamy w prawidłowym wypełnieniu wniosku o pobyt;
  • zapisujemy cudzoziemca do kolejki w celu złożenia dokumentów oraz w wyznaczony dzień pomagamy przy ich złożeniu;
  • w ciągu toczącego się postępowania odbieramy korespondencję, odpowiadamy na wszystkie; pisma oraz rozwiązujemy problemy, które pojawiają się podczas trwającego postępowania;
  • uzupełniamy brakujące dokumenty;
  • prowadzimy konsultacje z cudzoziemcem na temat kroków podejmowanych w związku z prowadzoną sprawą.

KARTA POBYTU – JAK UZYSKAĆ?

Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania, w okresie legalnego pobytu na terenie RP.  Dla otrzymania pozytywnej decyzji cudzoziemiec musi wykazać, że ma źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie środków utrzymania siebie i członków rodziny, miejsce zamieszkania, ubezpieczenie a w przypadku chęci pozostania w Polsce na podstawie wykonywania pracy również pracodawca musi wykazać chęć zatrudnienia cudzoziemca na odpowiednich warunkach.

 

Termin oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie sprawy może być różny i wynosić od 3 do 8 miesięcy

 

JAKIE KORZYŚCI ?

 

  • Status pobytowy po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku i uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów w paszporcie zamieszcza się odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Od dnia złożenia wniosku pobyt uważa się za legalny do dnia wydania ostatecznej decyzji. Warto pamiętać iż umieszczenie stempla nie daje możliwości wyjeżdżać do krajów UE, natomiast zawsze możesz wyjechać do kraju pochodzenia, ale dla możliwości powrotu powinieneś uzyskać wizę.

 

  • Karta Pobytu

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość podczas pobytu na terytorium RP oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez uzyskania wizy.

 

Masz pytania ? Odezwij się – skontaktujemy się z Tobą jak szybko to będzie możliwe.