ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY – II CZĘŚĆ – PROWADZENIE WNIOSKU
1250 PLN

Zezwolenie na Pobyt Stały/Rezydent UE

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu pobytu stałego dla obywateli niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy chcą na stałe zamieszkać w Polsce.  

 

Nasza oferta skierowana jest do osób spełniających określone kryteria, takie jak: 

 

 • Uzyskanie pobytu stałego na podstawie polskiego pochodzenia;
 • Uzyskanie pobytu stałego na podstawie małżeństwa z obywatelem RP;
 • Uzyskanie pobytu stałego na podstawie Karty Polaka;
 • Uzyskanie karty Rezydenta długoterminowego UE.

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa w prowadzeniu postępowań pobytowych od momentu wstępnej konsultacji w celu oceny stosownej podstawy pobytu do wydania decyzji przez organ I instancji właściwego organu administracji publicznej.

 

*Aby umożliwić klientowi komfortowe skorzystanie z usługi, całkowity proces prowadzenia postępowania został podzielony na dwa etapy, z możliwością płatności w dwóch transzach.

 

 

Nasze usługi obejmują:

 

 • Pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów oraz weryfikację ich poprawności, by zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
 • Wsparcie w prawidłowym wypełnieniu wniosku o pobyt stały lub o status rezydenta długoterminowego UE, co jest kluczowe dla powodzenia całego procesu.
 • Wsparcie w wypełnieniu wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.
 • Zapisywanie klienta do kolejki na złożenie dokumentów w urzędzie i asysta osobista lub zdalna w dniu złożenia dokumentacji, by proces przebiegał sprawnie i bez niepotrzebnego stresu. 
 • Reprezentowanie klienta w urzędach oraz odbieranie korespondencji urzędowej, co pozwala na szybką reakcję na wszelkie zapytania lub wątpliwości ze strony organów decyzyjnych. 
 • Rozwiązywanie problemów i wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie procedury, w tym uzupełnianie brakujących dokumentów. 
 • Konsultacje z klientem na każdym etapie procedury, mające na celu zapewnienie pełnej przejrzystości procesu i zrozumienia przez klienta podejmowanych działań. 

Etap II rozpoczyna się po uzyskaniu potwierdzenia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku o zezwolenie na pobyt stały/Rezydenta UE.

 
Uzyskanie pobytu stałego na podstawie polskiego pochodzenia

Dowód polskiego pochodzenia: Wnioskodawca musi udowodnić polskie pochodzenie co najmniej jednego z rodziców lub dziadków, a także swoją związaną z tym tożsamość kulturową. Może to być zrealizowane za pomocą dokumentów takich jak akty urodzenia, akty małżeństwa, historyczne dokumenty potwierdzające narodowość. 


Znajomość języka polskiego: Wnioskodawca musi wykazać się znajomością języka polskiego, co jest potwierdzane odpowiednim certyfikatem lub przez konsula w rozmowie kwalifikacyjnej. 


Stabilna sytuacja materialna: Osoba ubiegająca się o pobyt stały musi wykazać, że posiada wystarczające środki do życia dla siebie i swojej rodziny, jeśli dotyczy. 


Uzyskanie pobytu stałego na podstawie małżeństwa z obywatelem RP

Okres trwania małżeństwa: Aby ubiegać się o pobyt stały, małżeństwo z obywatelem RP musi trwać nieprzerwanie co najmniej przez 3 lata przed złożeniem wniosku. 


Pobyt w Polsce: Wnioskodawca musi przebywać w Polsce na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt czasowy przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o pobyt stały. 


Uzyskanie pobytu stałego na podstawie Karty Polaka

Posiadanie Karty Polaka: Wnioskodawca musi być posiadaczem ważnej Karty Polaka, która jest dowodem na związek z polskością. 


Deklaracja osiedlenia się w Polsce: Osoba ubiegająca się o pobyt stały na podstawie Karty Polaka musi złożyć deklarację o zamiarze osiedlenia się w Polsce oraz podjęcia działań na rzecz kultury polskiej i polskiej społeczności. 

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

Nieprzerwany pobyt w Polsce: Aby ubiegać się o zezwolenie, konieczne jest przebywanie na terytorium Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. 


Znajomość języka polskiego: Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie B1 jest wymagane do złożenia wniosku. Może być to zaświadczenie wydane przez uprawnione instytucje. 


Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest obok zezwoleń na pobyt czasowy i stały, jednym z głównych sposobów zalegalizowania pobytu w Polsce. Udzielane jest (podobnie jak zezwolenie na pobyt stały) bez określonego terminu ważności, co oznacza, że daje możliwość przebywania i pracy w Polsce (bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia) przez czas nieograniczony. 

 

Masz pytania ? Odezwij się – skontaktujemy się z Tobą jak szybko to będzie możliwe.