UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
1800 PLN

Uznanie za obywatela polskiego

Kto może skorzystać z naszej usługi? 

 

Nasza oferta adresowana jest do osób przebywających w Polsce nieprzerwanie ponad 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt stały wydany w związku z posiadaniem Karty Polaka lub od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Niezbędne jest także posiadanie poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1. 

Co oferujemy?

  • Przygotowanie i Złożenie Wniosku: Zajmiemy się przygotowaniem kompletnego wniosku o uznanie za obywatela Polskiego, włączając w to wszystkie wymagane załączniki. Wniosek zostanie złożony do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
  • Obsługa Korespondencji: Będziemy odbierać wszelką korespondencję związana z wnioskiem, odpowiadać na pisma oraz zajmować się wszelkimi problemami, które mogą pojawić się w trakcie trwającego postępowania;
  • Wsparcie i Konsultacje: Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym uzupełnienie brakujących dokumentów oraz prowadzenie konsultacji dotyczących kolejnych kroków w procesie uzyskiwania obywatelstwa.
 
Nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem gwarantuje profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego klienta. Dzięki naszej pomocy proces uzyskania obywatelstwa polskiego stanie się prostszy i mniej stresujący.  
 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i rozpocząć proces uzyskania obywatelstwa Polskiego.