ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY – I CZĘŚĆ

1,250.00

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O OBYWATELSTWO POLSKIE?​

Obywatelstwo polskie można nabyć poprzez nadanie go przez Prezydenta RP – w tym przypadku to Prezydent według własnego uznania nadaje obywatelstwo polskie bez dodatkowych wymogów, lub poprzez wniosek składany do właściwego wojewody. Jako grupa ekspertów świadczymy kompleksową obsługę w zakresie zarówno nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP jak również uznania za obywatela Polski.

 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O OBYWATELSTWO POLSKIE?

Obywatelstwo polskie można nabyć poprzez nadanie go przez Prezydenta RP – w tym przypadku to Prezydent według własnego uznania nadaje obywatelstwo polskie bez dodatkowych wymogów, lub poprzez wniosek składany do właściwego wojewody. Jako grupa ekspertów świadczymy kompleksową obsługę w zakresie zarówno nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP jak również uznania za obywatela Polski.