UMIEJSCOWIENIE AKTU URODZENIA/MAŁŻEŃSKIEGO

580.00

Umiejscowienie Aktu urodzenia/małżeńskiego

Oferujemy kompleksową usługę umiejscowienia zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego. Nasza oferta skierowana jest do osób, które potrzebują wpisać zagraniczny akt urodzenia, zgonu lub małżeństwa do polskiego rejestru, które wymagane są dla postępowań pobytowych 

 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O OBYWATELSTWO POLSKIE?

Obywatelstwo polskie można nabyć poprzez nadanie go przez Prezydenta RP – w tym przypadku to Prezydent według własnego uznania nadaje obywatelstwo polskie bez dodatkowych wymogów, lub poprzez wniosek składany do właściwego wojewody. Jako grupa ekspertów świadczymy kompleksową obsługę w zakresie zarówno nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP jak również uznania za obywatela Polski.