POBYT CZASOWY– CZĘŚĆ II – PROWADZENIE WNIOSKU
990 PLN

POBYT CZASOWY– CZĘŚĆ II - PROWADZENIE WNIOSKU *

Mieszkasz w Polsce i zamierzasz zostać na dłużej? 

 

Masz możliwość zrobić to bez opuszczenia kraju – czy wiesz w jaki sposób? 

 

Jeśli mieszkasz w Polsce i planujesz pozostać tu na dłuższy okres, istnieje kilka sposobów na legalne przedłużenie swojego pobytu bez konieczności opuszczania kraju.

Możesz to zrobić, składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy do właściwego Wojewody. Oto kilka propozycji zezwoleń na pobyt czasowy, które możesz rozważyć, w zależności od Twojej sytuacji:

 

 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy;
 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie pobytu z obywatelem RP;
 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia lub kontynuacja studiów stacjonarnych;
 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie pobytu z cudzoziemcem.

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa w prowadzeniu postępowań pobytowych od momentu wstępnej konsultacji w celu oceny stosownej podstawy pobytu do wydania decyzji przez organ I instancji właściwego organu administracji publicznej.

 

*Aby umożliwić klientowi komfortowe skorzystanie z usługi, całkowity proces prowadzenia postępowania został podzielony na dwa etapy, z możliwością płatności w dwóch transzach.  

 

 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis II etapu realizacji usługi:

 

Etap II rozpoczyna się po uzyskaniu potwierdzenia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy   

 

Reprezentacja i Kontakt z Urzędem

 • Pełnienie roli pełnomocnika klienta, reprezentując go przed urzędem. 
 • Stała komunikacja z urzędem wojewódzkim w celu monitorowania postępu wniosku oraz uzyskiwania aktualnych informacji.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania i wnioski ze strony urzędu, dbając o płynny przebieg procesu.
Śledzenie Postępów i Powiadomień z Urzędu
 • Monitorowanie procesu wniosku o pobyt czasowy po uzyskaniu potwierdzenia złożenia wniosku.
 • Informowanie klienta o wszelkich zmianach, aktualizacjach lub konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów.
 • Przygotowanie pism wyjaśniających, ponaglenie, przewlekłość sprawy.
 • Aktualizacja dokumentów dot. warunków zatrudnienia, podstaw pobytu (jeśli pojawi się taka potrzeba).
 • Opieka przez cały okres postępowania do momentu wydania decyzji przez organ I instancji właściwego organu administracji publicznej.
 • Umówienie na odbiór karty pobytu.
 • Asysta osobista bądź zdalna przy odbiorze karty pobytu.
 • Opieka nad procesem poprawek w decyzji, karcie pobytu w razie wystąpienia błędu pisarskiego.
 • Stały kontakt z cudzoziemcem przez wyznaczonego opiekuna.
 
 
 
KARTA POBYTU – JAK UZYSKAĆ? :

 

 

Wniosek należy złożyć w okresie legalnego pobytu na terenie RP do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania. Dla otrzymania pozytywnej decyzji cudzoziemiec musi wykazać, że ma źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie środków utrzymania siebie i członków rodziny, miejsce zamieszkania, ubezpieczenie a w przypadku chęci pozostania w Polsce na podstawie wykonywania pracy również pracodawca musi wykazać chęć zatrudnienia cudzoziemca na odpowiednich warunkach. 

 

Termin oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie sprawy może być różny i wynosić od 3 do 8 miesięcy 

 

JAKIE KORZYŚCI ?

 

 

 • Status pobytowy po złożeniu wniosku
Po złożeniu wniosku i uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów od dnia złożenia wniosku pobyt uważa się za legalny do dnia wydania ostatecznej decyzji. Warto pamiętać, iż umieszczenie stempla nie daje możliwości wyjeżdżać do krajów UE, natomiast zawsze możesz wyjechać do kraju pochodzenia, ale dla możliwości powrotu powinieneś uzyskać wizę. 
Zawnioskuj nawet w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu o zezwolenie na pobyt czasowy!  

 

 • Karta Pobytu 
Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość podczas pobytu na terytorium RP oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez uzyskania wizy. 
 

 

Masz pytania ? Odezwij się – skontaktujemy się z Tobą jak szybko to będzie możliwe.