ODWOŁANIE OD NEGATYWNEJ DECYZJI PRZED ORGANEM II INSTANCJI
1500 PLN

Odwołanie od negatywnej decyzji przed organem II instancji

Oferujemy kompleksową usługę odwołania od negatywnej decyzji w sprawach administracyjnych przed organem II instancji. Skierowana jest ona do osób, które otrzymały odmowną decyzję w swojej sprawie i szukają skutecznego wsparcia w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu odwoławczego

Nasza oferta obejmuje: 

  • Analiza wstępna decyzji odmownej: Pierwszym krokiem jest szczegółowa analiza otrzymanej decyzji, aby zrozumieć przyczyny odmowy i określić dalsze możliwości działania;
  • Opracowanie strategii procesu odwoławczego: Na podstawie analizy, opracowujemy strategię odwoławczą, która zwiększy szanse na pomyślne rozpatrzenie sprawy;
  • Przygotowanie projektu odwołania: Tworzymy profesjonalnie przygotowany projekt odwołania, który odpowiada na wszystkie punkty poruszone w decyzji odmownej;
  • Zebranie wymaganego dowodowego pakietu dokumentów: Pomagamy w kompletowaniu wszelkich wymaganych dokumentów dowodowych, które mogą wspierać odwołanie;
  • Wystąpienie z odwołaniem do organu II instancji: Składamy odwołanie w imieniu klienta do właściwego organu II instancji, zajmującego się rozpatrzeniem sprawy;
  • Przygotowanie pism wyjaśniających, ponaglenie, przewlekłość sprawy: W trakcie trwania procedury odwoławczej zajmujemy się wszelką korespondencją z urzędem, w tym przygotowaniem dodatkowych wyjaśnień, ponagleń, czy też kwestionowaniem przewlekłości postępowania;
  • Stały kontakt z cudzoziemcem z wyznaczonym opiekunem: Zapewniamy ciągłą komunikację z klientem przez cały okres trwania sprawy, informując o postępach i kolejnych krokach;
  • Prowadzenie i nadzorowanie postępowania: Nasz zespół ekspertów będzie monitorować i nadzorować całe postępowanie odwoławcze, aż do uzyskania ostatecznej decyzji.
 
Rozumiemy, jak stresujące może być otrzymanie negatywnej decyzji i jak ważna jest każda sprawa dla naszych klientów. Dlatego nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną i profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania odwoławczego.
 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na konsultację.