Obywatelstwo rezydent ue
2500 PLN

Obywatelstwo polskie, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kto może starać się o obywatelstwo polskie?

Obywatelstwo polskie można nabyć poprzez nadanie go przez Prezydenta RP – w tym przypadku to Prezydent według własnego uznania nadaje obywatelstwo polskie bez dodatkowych wymogów, lub poprzez wniosek składany do właściwego wojewody. Jako grupa ekspertów świadczymy kompleksową obsługę w zakresie zarówno nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP jak również uznania za obywatela Polski.


Co robimy?

 • Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP – przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu wniosek wraz ze wszelkimi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta.
 • Uznanie za obywatela Polskiego – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek wraz ze wszelkimi wymaganymi załącznikami do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, jeżeli przebywasz w Polsce nieprzerwanie od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz posiadasz poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie B1.
 • Przywrócenie obywatelstwa polskiego – przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek wraz ze wszelkimi wymaganymi załącznikami skierowany bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych. Dokument taki składa się w przypadku kiedy cudzoziemiec utracił obywatelstwo przed 1 stycznia 1999 roku.

Dodatkowo na każdym etapie toczącego się postępowania:

 • odbieramy korespondencję, odpowiadamy na wszystkie pisma oraz rozwiązujemy problemy, które pojawiają się podczas trwającego postępowania;
 • uzupełniamy brakujące dokumenty;
 • prowadzimy konsultacje z cudzoziemcem na temat kroków podejmowanych w związku z prowadzoną sprawą.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego ue

Jeżeli przebywasz w Polsce nieprzerwanie od 5 lat i masz zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie B1 z pomocą naszych ekspertów możesz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest obok zezwoleń na pobyt czasowy i stały, jednym z głównych sposobów zalegalizowania pobytu w Polsce. Udzielane jest (podobnie jak zezwolenie na pobyt stały) bez określonego terminu ważności, co oznacza, że daje możliwość przebywania i pracy w Polsce (bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia) przez czas nieograniczony. 

Co robimy?

Wspieramy obywateli różnych nacji w skutecznym uzyskiwaniu rezydencji długoterminowej w Polsce. Nasi eksperci w imieniu cudzoziemca zajmują się przeprowadzaniem całej procedury, w szczególności:

 • pomagamy w prawidłowym wypełnieniu wniosku o pobyt;
 • zapisujemy cudzoziemca do kolejki w celu złożenia dokumentów oraz w wyznaczony dzień pomagamy przy ich złożeniu;
 • w ciągu toczącego się postępowania odbieramy korespondencję, odpowiadamy na wszystkie pisma oraz rozwiązujemy problemy, które pojawiają się podczas trwającego postępowania;
 • uzupełniamy brakujące dokumenty;
 • prowadzimy konsultacje z cudzoziemcem na temat kroków podejmowanych w związku z prowadzoną sprawą.

Masz pytania ? Odezwij się – skontaktujemy się z Tobą jak szybko to będzie możliwe.